بازاریابی آنلاین و روندهای آن برای سال ۲۰۱۳

۱۰ روند بازاریابی آنلاین برای سال ۲۰۱۳

بازاریابی آنلاین در سال ۲۰۱۲ تنها در چند کلمه خلاصه می شد: موبایل، برندهای مطرح و به روزرسانی گوگل. همانطور که ما به وقایع و پیشرفت های رخ داده در سال گذشته نگاه می کنیم، طبیعتا باید به جلو نگاه کنیم و ببینیم در سال جدید در فروشگاهها چه اتفاقی می افتد.

در این مقاله بزرگترین پیشگویی هایی که به اعتقاد کارشناسان در سال جدید باید بر روی آن تمرکز شود، ذکر شده است. از آنجا که اجرای گسترده تمام اینها ممکن است متفاوت باشد، توجه ما بر روی تعداد کمی از مناطق و نیروهای متحرک پشت تصمیمات کسب و کار در دوازده ماه آینده متمرکز خواهد شد.

میتوانید متن کامل این مقاله را از تبلیغ دات کام دریافت نمایید.