کلمات کليدي و نحوه انتخاب آن

قبل از اينکه ما مشغول جمع آوري اطلاعات براي سايت شويم، بايد تعدادي کلمه کليدي، متناسب با زمينه فعاليت‌مان انتخاب کنيم و سپس اين کلمات را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اين مرحله يکي از مهمترين مراحل در علم SEO مي‌باشد.
تجزيه و تحليل کلمات انتخاب شده شامل موارد زير مي‌باشد:
۱- کلمات انتخاب شده را در موتورهای جستجوي معروف نظير Google جستجو کنيد. با اين کار رقباي اصلي شما مشخص خواهند شد. سپس شما بايد سايت‌هاي رقيب را بررسي کنيد، در ادامه خواهيم گفت که در بررسي سايت‌هاي رقيب به چه نکاتي بايد توجه کرد.
۲- سعي کنيد کلمات عمومي را به عنوان کلمه کليدي انتخاب نکنيد.
بعنوان مثال اگر زمينه فعاليت شما فروش قطعات کامپيوتري دست دوم است، کلمه “کامپيوتر” کلمه مناسبي نمي‌باشد. زيرا شامل تاريخچه کامپيوتر، علوم کامپيوتر و… نيز مي شود ولي کلمه “قطعه دست دوم کامپيوتر” کلمه مناسبي خواهد بود.
۳- بهتر است از کلمات ترکيبي بعنوان کلمات کليدي استفاده کنيد زيرا رقابت براي کلمات مفرد بيشتر است. پس از اينکه ترافيک سايت شما به يک حد قابل قبولي رسيد، مي‌توانيد رقابت خود را براي کلمات مفرد ادامه دهيد

لینک ویژه :  جهت انتخاب بهترین کلمات کلیدی برای سایت خود اینجا  کلیک کنید