طراحی سایت و بهترین نکات آن

چه مسائلي باعث مي شود تا سايت از نظر طراحي به عنوان سايت خوبي توصيف شود؟
افراد زيادي مي توانند در زمان مشاهده يك سايت ، طراحي خوب را تشخيص دهند اما بسياري از آنها واقعاً نمي دانند چه مسئله اي باعث مي شود تا يك طراحي خوب به نظر بيايد؟
چگونه مي توان يك طراحي را خوب توصيف نمود؟ آيا اين مسئله مفهوم مشخصي دارد؟ آيا مانند يك كالاي خاص مي توان حالات مختلف آن را مشخص نمود؟ گرچه مفاهيم مختلفي در طراحي خوب وجود دارد ، قوانين هنري وجود دارند كه طراحي خوب از آن نشات مي گيرد. در اينجا برخي از مسائل پايه اي در طراحي خوب ذكر شده اند.
۱. نزديك بودن
به علت اينكه موارد مختلفي در نزديك بودن مسائل مختلف نسبت به هم نقش دارند ، اين موارد با ارتباط با يكديگر بايد به صورت يك مجموع در نظر گرفته شوند. بر اساس موارد مربوطه در صفحات وبسايت ها مي توان در نظر داشتن جامعيت آنها را به عنوان كمكي براي قادر ساختن بازديدكنندگان به اين موارد دانست كه اين موارد بايد بيش از حد نيز به هم نزديك باشند.
هدف از قانون نزديك بودن ، سازماندهي اطلاعات به گونه اي است كه بازديدكنندگان را قادر سازد تا به سرعت و با سهولت ممكن بتوانند آنها را مورد بررسي قرار دهند.  زماني كه اطلاعات سازماندهي شوند ،‌ افراد تمايل بيشتري به خواندن و مطالعه آنها خواهند داشت. همچنين شاهد اين مسئله نيز خواهيم بود كه افراد اطلاعات سازماندهي شده را راحت تر به ياد مي سپارند.
چگونه مي توان حالت واحد خاصي را مورد بررسي قرار داد ؟ ابتدا بايد صفحات وبسايت را مورد بررسي قرار داده و به دقت به آنها توجه داشته باشيم. سپس تعداد دفعاتي كه در مرور كردن يك سايت توقف مي كنيم را بشماريم. در صفحه اي كه از قوانين نزديك بودن به خوبي استفاده شده ، چشمان شما در پنج نقطه در حالت مرور صفحه متوقف خواهد شد. به عبارت ديگر پنچ گروه عمده وجود دارند كه اطلاعات را به صورت جامعي نشان خواهند داد.
۲٫ نحوه چينش
تا كنون صفحات وبي را مشاهده كرده ايد كه متن و تصوير در آن يا فاصله اي از هم قرار گرفته بودند. تاثير اين مسئله بسيار مهم است ، هيچ مسئله اي بدون تاثير در چيدمان سايت قرار نخواهد گرفت. البته ارتباط ديداري نيز بايد بين هر مورد يا مسائل ديگر موجود در صفحه وجود داشته باشد. زمان كه موارد چيده مي شوند ، پيوستگي خاصي ايجاد مي شود كه ناخودآگاه شاهد آن خواهيم بود.
هدف از چيدمان ، يكسان سازي صفحه وب است. به عنوان مثال يك آشپزخانه مرتب را در نظر بگيريد. تمام ظروف به صورت مرتبي سازماندهي مي شوند و ميوه ها نيز در ظرف مخصوص خود قرار خواهند داشت. يك صفحه وب نيز چنين نيازي را مي طلبد.
نگاهي به يك صفحه سايت كه آنها از نظر طراحي خوب توصيف مي كنيد ،‌ داشته باشيد. سپس به عناصر مركزي تمركز بيشري داشته باشيد. پس از آن نظر شما به كجا متوجه مي شود؟ آيا نحوه چيدمان عناصر ديگر به صورت افقي و عمودي مي توانند نظر شما ر جلب نمايند؟
۳٫ تكرار
يك طراحي خوب جنبه هاي طراحي سايت را در وبسايت تكرار مي كند. اين تكرار مي تواند صفحاتي را ايجاد نمايد كه متعلق به يكديگر هستند. نماي رنگ ، عناصر گرافيكي و حالت اين عناصر بايد در حالت پايدار به صورتي تكراري باشند.
هدف از اين كرار ،‌ايجاد يك پايداري بوده كه مي تواند جلب توجه ديداري را به سطح حرفه اي كار به دنبال داشته باشد. زماني كه در طراحي سايت از تكرار استفاده مي شود ، شاهد ايجاد پايداري خواهيم بود و در اين حالت تمايل بيشتري به مشاهده و خواندن آن صفحه وجود خواهد داشت.
در اينجا نيز برخي موارد تكرار در حالت كلي و رنگ سايت عنوان شده به اين صورت كه مي توان از عناصري با رنگ مشابه استفاده نمود حتي در عناصر اصلي طراحي. در صورتي كه از خطوط مدرج استفاده مي كنيد نيز جلب توجه بيشتري را امكان ايجاد نقطه يا خط تيره خواهيد داشت كه به دنبال آن تكرار عناصر مي تواند در طراحي به وقوع بپوندد. با بررسي عناصر كوچك و قرار دادن آن در قسمتي از صفحه مي توان چشم انداز خوبي را ايجاد نمود. البته بايد درباره عدم استفاده زياد از اين مسئله نيز توجه داشت زيرا چنين حالتي براي بازديدكنندگان چندان هم رضايتبخش نخواهد بود.
۴٫ رنگ زمينه
قانون حالت زمينه به اين صورت است كه اگر دو مورد مشابه وجود داشته باشد ،‌ آنها بايد نسبت به هم داراي تفاوت هاي زيادي باشند. زمينه ، سلسله مراتب سازماندهي را درباره اطلاعات و گرافيك در وبسايت ايجاد مي نمايد. البته كاربرد شمايل مختلف نيز به عنوان استفاده از اين حالت عنوان نمي شود. زمينه بايد به صورتي تاثيرگذار و قدرتمند باشد.
هدف از ايجاد چنين حالتي اين است كه ابتدا صفحه جالبتر باشد و سپس اينكه اطلاعات سازماندهي شوند. صفحه اي كه جالب است ،‌ بيشتر خوانده خواهد شد. عناصر زمينه نيز مي تواند در راستاي درك اطلاعات به عنوان مسئله اي كمكي واقع شوند.
همچنين زمينه مي تواند به طرق مختلفي ايجاد شود. مي توان نمايش بزرگ از مسائل كوچك ، فونت هاي فانتزي ، حالت توپر و كمرنگ و همچنين رنگ تيره و روشن استفاده نمود.
طراحي كه با قوانين به صورت يكپارچه است به صورت خودكار حرفه اي تلقي شده و مي تواند نقاط ضعف را مورد پوشش خود قرار دهد. همچين در دفعات بعد يك طراحي سايت كه آن را جالب مي پنداريم ، مي توانند با بكارگيري اين قوانين جنبه بهتري از كارايي قوانين را به همراه داشته باشد.

لینک ویژه :  تنها با ۵۰.۰۰۰ تومان صاحب سایت شوید!