معرفی به موتورهای جستجو

راه اندازی سایت های اینترنتی بدون معرفی آنها در موتورهای جستجو اینترنتی کاری بیهوده و درحقیفت دور ریختن پول و هزینه کردن بی مورد دراین خصوص است، چرا که اگر کاربر نتواند با انجام جستجو به سایت شما دسترسی پیدا نماید، متاسفانه تجارت و یا کسب درآمد از طریق سایتی که راه اندازی کرده ایم تقریبا محال می باشد.

  کلمات حساس یا کلمات کلیدی:
این کلمات ، کلماتی هستند که موتورهای جستجو توسط آنها می توانند سایت شما را پیدا نمایند و در حقیقت سایت شما به این کلمات حساس می گردند و چنانچه کسی در موتورهای جستجو این کلمات را وارد نماید سایت شما هم جزو سایت های دیگر که آنها هم به این کلمات حساس هستند نمایش داده می شوند. محدودیتی در ورود کلمات کلیدی به سایت وجود ندارد اما اکثر موتورهای جستجو ۲۰۰ کلمه اول این کلمات را مورد استفاده قرار می دهند.

نحوه معرفی به موتورهای جستجو:
دراینترنت تعداد زیادی موتور جستجو و دایرکتوری وجود دارد که شما می توانید سایت های خودتان را به آنها معرفی نمائید.
معمولا دو راه برای معرفی وجود دارد، راه اول که راه سریعتر می باشد و حداکثر ظرف مدت یک هفته به موتورجستجو وارد می شویم، انتخاب یک شرکت واسطه همچون تبلیغ برای معرفی به هر موتورجستجو  می باشد .
راه دوم، راه طولانی تری است و از یکماه تا شش ماه طول می کشد ولی بصورت رایگان بوده و هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد و شما خودتان می توانید سایت را به آنها معرفی نمائید.