بازاریابی الکترونیکی موثر و کارا

بازاریابی الکترونیکی موثر و کارا گام های مقدماتی کدام اند ؟

حرکت به سمت بازاریابی الکترونیکی بایستی هوشمندانه ، متفکرانه، و هدف گرایانه باشد؛ رعایت یکسری قوانین ساده به شما کمک می کند، در تجارت الکترونیک موفق باشید.

هیچ عاملی نباید ایمیل شما را از رسیدن به دست مشتریان باز دارد. راه های اسپم شدن را شناسایی کنید.

  1. با اندکی تفکر راهی طولانی را در پیش بگیرید.
  2. طرح و محتوای خود را بهینه کنید تا بیشترین تعداد پاسخ را دریافت کنید.

وجه مهم دیگر بحث شخصی سازی ایمیل شما می باشد. بهترین روش ها برای پیاده سازی به این ترتیب هستند: آدرس دهی مستقیم توسط نام درابتدای نامه، پیشنهاد راهی ساده و آسان جهت انتخاب یا عدم انتخاب ناشی از دریافت ایمیل های دیگر، و ارسال ایمیل به موقع و به صورت منظم.

میتوانید متن کامل این مقاله را از تبلیغ دات کام دریافت نمایید.