بازاریابی و تبلیغات،دروازه ورود ایران به جامعه مجازی تجارت


بازاریابی و تبلیغات،دروازه ورود ایران به جامعه مجازی تجارت

به کمک اینترنت و فن آوری های نوین ارتباطی ، جهان در حال تبدیل به دهکده کوچکی است که در آن نوع تازه ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جاری است و با شکل گیری جامعه اطلاعاتی الگوها و قواعد و روابط جدیدی در حال ظهور و شکل گیری می باشد.

پرشین بلاگ به عنوان اولین سرویس دهنده وبلاگ و بزرگترین جامعه اینترنتی ایرانیان می باشد که با درآمد مبتنی بر تبلیغات اینترنتی از نمونه های موفق در بخش خصوصی است.مهندس سید رضا هاشمی کارشناس ارشد معماری سیستمها و شبکه های رایانه ای و از پیشگامان بازاریابی الکترونیک در ایران می باشد. وی مدیر اولین کارگزار تبلیغات اینترنتی با عنوان پرشین کلیک و از مدیران پرشین بلاگ و طراحان و مدیر سیستم تبلیعاتی آن میباشد.آنچه می خوانیم مجموعه ای از نقطه نظرات وی در زمینه بازاریابی الکترونیکی و تبلیغات اینترنتی فعالیت اقتصادی در اینترنت است:

به کمک اینترنت و فن آوری های نوین ارتباطی، جهان در حال تبدیل به دهکده کوچکی است که در آن نوع تازه ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جاری است و با شکل گیری جامعه اطلاعاتی الگوها و قواعد و روابط جدیدی در حال ظهور و شکل گیری می باشد.

بشر امروزی در فضای جدیدی به حیات خود ادامه می دهد که تابع قوانین و ضوابط خاص خود است و جامعه مجازی ایرانی بدون شناخت دقیق منطق نوین حاکم نمی تواند به جایگاه خود در این نظام دست یابد و رشد روز افزون جامعه مجازی ایران بر حساسیت و ضرورت شناخت قواعد و مناسبات جدید جامعه اطلاعاتی می افزاید و در این میان معادلات اقتصادی به عنوان بستر و زیرساخت بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تمرکز زدایی اقتصادی در جامعه اطلاعاتی جهانی میتواند به مناطق پیرامونی از جمله ایران فرصت توسعه اقتصادی دهد و به انتشار اندیشه های نو یا نو آوریها در جامعه مجازی ایرانی کمک کرده و موجب تشدید اثرات نفوذ به پایین شود و از طرف دیگر خطرات ارزشی شکل نوین جامعه اطلاعاتی از قبیل تحمیل فرهنگی، نقض حاکمیت ملی، سلطه اطلاعاتی و روابط یک سویه در جهان اطلاعات می تواند بر فعالیتهای اقتصادی جامعه مجازی ایرانی نیز موثر باشد.بنابراین لازمه ورود به عصر اطلاعات و فعالیت در جامعه مجازی، طرز تفکر جدید اقتصادی است که بر پایه اطلاعات بنا می شود و با روشهای سنتی و رایج در مناسبتهای اقتصادی در ایران متفاوت است و اینکه چگونه می توان اقتصادی مبتنی بر اطلاعات داشت یک سوال کلیدی است که راهبرد اقتصادی در جامعه مجازی ایران را مشخص میکند.اطلاعات و داده های متنوع بیش از آنچه که بدانیم به وفور و به میزان زیاد در محیط اینترنت در دسترس همگان است و روز به روز بر محتوای آن افزوده می شود و جنس با ارزش و کمیابی نیست که بتوان بر آن اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا را بنا کرد و علاوه بر این هر بخشی ار این اطلاعات به راحتی می تواند بین هزاران نفر به اشتراک گذاشته شود.آنچه که می تواند به عنوان جنس کمیاب و با ارزش محور معادلات اقتصادی در فضای جامعه اطلاعاتی قرار بگیرد اطلاعات نیست بلکه دسترسی و جلب توجه جامعه مجازی به اطلاعات است. اطلاعات در شاهراه آزاد اطلاعاتی جریان دارد و در دسترس همگان است اما اطلاعاتی که بهتر و راحت تر در دسترس قرار می گیرد و سهم بیشتری از توجه جامعه مجازی را به خود جلب می کند با ارزش تر است و این جلب توجه جامعه اطلاعاتی است که کمیاب و با ارزش و گرانقیمت است و میتوان بر اساس آن فعالیت اقتصادی کرد.اینترنت به عنوان رسانه ای فراگیر مطرح است و در شرایط فعلی آنچه که بسیاری از مراکز تجاری و اقتصادی سنتی در فکر آن هستند این است که روزی کالاها و محصولات و خدمات آنها از طریق رسانه فراگیر اینترنت به جامعه مجازی عرضه می شود و در همین راستا اقدام به سرمایه گذاری برای حضور در فضای اینترنت می نمایند و با صرف هزینه های هنگفت در زمینه فناوری اطلاعات و سایتهای اینترنتی مواجه هستیم که با حمایتهای دولتی و یا بخش خصوصی پدید می آیند و انتظار می رود که پاسخ مناسبی به نیاز های جامعه اطلاعاتی باشد ولیکن چون در کسب توجه و جذب مخاطب جهانی و یا داخلی ناموفق هستند به نتیجه نمی رسند.سرمایه گذاری برای حضور در جامعه مجازی بدون صرف هزینه در جذب مخاطب و افزایش ضریب نفوذ و کسب توجه از رسانه فراگیر اینترنت کاری بیهوده است و بر همین اساس است که کسب مخاطب در اقتصاد جامعه اطلاعاتی از اهمیت ویژه و راهبردی برخوردار است.کسب مخاطب برای یک سایت با انتقال توجه مخاطب از یک سایت به سایت دیگر و تبلیغات مستمر امکان پذیر است و تا زمانیکه فرهنگ استفاده از بازاریابی و تبلیغات اینترنتی در میان علاقمندان به فعالیت اقتصادی و کسب و کار اینترنتی نباشد و تا زمانی که با صرف هزینه از توسعه فرهنگ تبلیغات اینترنتی و مزایای رسانه فراگیر اینترنت حمایت نشود این هدف دست یافتنی نمی باشد و نمی توان به موفقیت اقتصادی و تجاری در داخل جامعه مجازی ایرانی و یا جامعه جهانی امیدوار بود.تبلیغات عنصری از فرایند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود و رابطه مستقیم با رونق اقتصاد دارد و یک نیروی محرک و لازمه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است که به سوی تجارت حرفه ای در حرکت هستند و بر همین اساس است که استفاده از دانش و فناوری روز تبلیغات و رسانه فراگیر اینترنت اهمیت می یابد و میتواند دروازه ورود ما به جامعه جهانی و یا بازار کاربران ایرانی نیز باشد.انتظار می رود مسولان و برنامه ریزان با پشتیبانی قانونی و فراهم کردن زیرساخت های تجارت الکترونیک و توسعه فرهنگ تبلیغات اینترنتی ضمن در نظر داشتن مصالح ملی و شرایط جامعه، بستر مناسبی فراهم کنند تا فعالان اقتصادی و علاقمندان به کسب و کار اینترنتی با پذیرش قواعد و مناسبتهای جدید به سرمایه گذاری صحیح در جهت کسب مخاطب اقدام نمایند.