طراحی سایت و بهترین نکات آن

چه مسائلی باعث می شود تا سایت از نظر طراحی به عنوان سایت خوبی توصیف شود؟
افراد زیادی می توانند در زمان مشاهده یک سایت ، طراحی خوب را تشخیص دهند اما بسیاری از آنها واقعاً نمی دانند چه مسئله ای باعث می شود تا یک طراحی خوب به نظر بیاید؟
چگونه می توان یک طراحی را خوب توصیف نمود؟ آیا این مسئله مفهوم مشخصی دارد؟ آیا مانند یک کالای خاص می توان حالات مختلف آن را مشخص نمود؟ گرچه مفاهیم مختلفی در طراحی خوب وجود دارد ، قوانین هنری وجود دارند که طراحی خوب از آن نشات می گیرد. در اینجا برخی از مسائل پایه ای در طراحی خوب ذکر شده اند.
1. نزدیک بودن
به علت اینکه موارد مختلفی در نزدیک بودن مسائل مختلف نسبت به هم نقش دارند ، این موارد با ارتباط با یکدیگر باید به صورت یک مجموع در نظر گرفته شوند. بر اساس موارد مربوطه در صفحات وبسایت ها می توان در نظر داشتن جامعیت آنها را به عنوان کمکی برای قادر ساختن بازدیدکنندگان به این موارد دانست که این موارد باید بیش از حد نیز به هم نزدیک باشند.
هدف از قانون نزدیک بودن ، سازماندهی اطلاعات به گونه ای است که بازدیدکنندگان را قادر سازد تا به سرعت و با سهولت ممکن بتوانند آنها را مورد بررسی قرار دهند.  زمانی که اطلاعات سازماندهی شوند ،‌ افراد تمایل بیشتری به خواندن و مطالعه آنها خواهند داشت. همچنین شاهد این مسئله نیز خواهیم بود که افراد اطلاعات سازماندهی شده را راحت تر به یاد می سپارند.
چگونه می توان حالت واحد خاصی را مورد بررسی قرار داد ؟ ابتدا باید صفحات وبسایت را مورد بررسی قرار داده و به دقت به آنها توجه داشته باشیم. سپس تعداد دفعاتی که در مرور کردن یک سایت توقف می کنیم را بشماریم. در صفحه ای که از قوانین نزدیک بودن به خوبی استفاده شده ، چشمان شما در پنج نقطه در حالت مرور صفحه متوقف خواهد شد. به عبارت دیگر پنچ گروه عمده وجود دارند که اطلاعات را به صورت جامعی نشان خواهند داد.
2. نحوه چینش
تا کنون صفحات وبی را مشاهده کرده اید که متن و تصویر در آن یا فاصله ای از هم قرار گرفته بودند. تاثیر این مسئله بسیار مهم است ، هیچ مسئله ای بدون تاثیر در چیدمان سایت قرار نخواهد گرفت. البته ارتباط دیداری نیز باید بین هر مورد یا مسائل دیگر موجود در صفحه وجود داشته باشد. زمان که موارد چیده می شوند ، پیوستگی خاصی ایجاد می شود که ناخودآگاه شاهد آن خواهیم بود.
هدف از چیدمان ، یکسان سازی صفحه وب است. به عنوان مثال یک آشپزخانه مرتب را در نظر بگیرید. تمام ظروف به صورت مرتبی سازماندهی می شوند و میوه ها نیز در ظرف مخصوص خود قرار خواهند داشت. یک صفحه وب نیز چنین نیازی را می طلبد.
نگاهی به یک صفحه سایت که آنها از نظر طراحی خوب توصیف می کنید ،‌ داشته باشید. سپس به عناصر مرکزی تمرکز بیشری داشته باشید. پس از آن نظر شما به کجا متوجه می شود؟ آیا نحوه چیدمان عناصر دیگر به صورت افقی و عمودی می توانند نظر شما ر جلب نمایند؟
3. تکرار
یک طراحی خوب جنبه های طراحی سایت را در وبسایت تکرار می کند. این تکرار می تواند صفحاتی را ایجاد نماید که متعلق به یکدیگر هستند. نمای رنگ ، عناصر گرافیکی و حالت این عناصر باید در حالت پایدار به صورتی تکراری باشند.
هدف از این کرار ،‌ایجاد یک پایداری بوده که می تواند جلب توجه دیداری را به سطح حرفه ای کار به دنبال داشته باشد. زمانی که در طراحی سایت از تکرار استفاده می شود ، شاهد ایجاد پایداری خواهیم بود و در این حالت تمایل بیشتری به مشاهده و خواندن آن صفحه وجود خواهد داشت.
در اینجا نیز برخی موارد تکرار در حالت کلی و رنگ سایت عنوان شده به این صورت که می توان از عناصری با رنگ مشابه استفاده نمود حتی در عناصر اصلی طراحی. در صورتی که از خطوط مدرج استفاده می کنید نیز جلب توجه بیشتری را امکان ایجاد نقطه یا خط تیره خواهید داشت که به دنبال آن تکرار عناصر می تواند در طراحی به وقوع بپوندد. با بررسی عناصر کوچک و قرار دادن آن در قسمتی از صفحه می توان چشم انداز خوبی را ایجاد نمود. البته باید درباره عدم استفاده زیاد از این مسئله نیز توجه داشت زیرا چنین حالتی برای بازدیدکنندگان چندان هم رضایتبخش نخواهد بود.
4. رنگ زمینه
قانون حالت زمینه به این صورت است که اگر دو مورد مشابه وجود داشته باشد ،‌ آنها باید نسبت به هم دارای تفاوت های زیادی باشند. زمینه ، سلسله مراتب سازماندهی را درباره اطلاعات و گرافیک در وبسایت ایجاد می نماید. البته کاربرد شمایل مختلف نیز به عنوان استفاده از این حالت عنوان نمی شود. زمینه باید به صورتی تاثیرگذار و قدرتمند باشد.
هدف از ایجاد چنین حالتی این است که ابتدا صفحه جالبتر باشد و سپس اینکه اطلاعات سازماندهی شوند. صفحه ای که جالب است ،‌ بیشتر خوانده خواهد شد. عناصر زمینه نیز می تواند در راستای درک اطلاعات به عنوان مسئله ای کمکی واقع شوند.
همچنین زمینه می تواند به طرق مختلفی ایجاد شود. می توان نمایش بزرگ از مسائل کوچک ، فونت های فانتزی ، حالت توپر و کمرنگ و همچنین رنگ تیره و روشن استفاده نمود.
طراحی که با قوانین به صورت یکپارچه است به صورت خودکار حرفه ای تلقی شده و می تواند نقاط ضعف را مورد پوشش خود قرار دهد. همچین در دفعات بعد یک طراحی سایت که آن را جالب می پنداریم ، می توانند با بکارگیری این قوانین جنبه بهتری از کارایی قوانین را به همراه داشته باشد.

لینک ویژه :  تنها با ۵۰.۰۰۰ تومان صاحب سایت شوید!