سایت اسپم یا صفحه اسپم؟

در اکثر موارد حالت Spam شامل یک صفحه می شود.
برای مثال ممکن است تنها صفحاتی از یک سایت دارای متن مخفی باشند و تنها صفحاتی که دارای متن مخفی هستند باید به عنوان Spam در نظر گرفته شوند (در صفحات دیگر تکنیک های این حیطه به کار گرفته نشده اند). به طور مشابه ممکن است سایتی دارای صفحاتی با محتوای خاص و همچنین صفحاتی با ارتباط کم ارزش با دیگر سایت ها بدون اضافه نمودن مطلب خاصی همراه باشد. صفحات دارای این ارتباط ها حتی در صورتی که سایت دارای ارزش زیادی باشد ، می بایست به عنوان Spam در نظر گرفته شوند.

همچنین وبلاگهای این چنینی ، محل پیامگذاری ، قسمت راهنما و دیگر محیط های وب که ممکن است به صورت تصادفی با تغییر توسط کاربران خارجی همراه باشند را می توان در دسته بندی فوق در نظر داشت. اگر دو صفحه در یک سایت توسط افرادی سودجو پیامگذاری شود که به مکان های دیگری لینک داشته باشد حتی اگر صفحات دیگر سایت از کیفیت خوبی برخوردار باشند ، آن صفحات به عنوان Spam شناخته می شوند.
برخی سایت ها دارای صفحاتی هستند که تعدادی از آنها Spam محسوب می شوند و معمولاً صفحاتی هستند که دارای ارتباط نرم افزاری با دیگر سایت ها و یا ارتباطات تبلیغاتی ایجاد شده برای کسب درآمد هستند