دورکاری و معایب آن

4 دلیل برای عدم استفاده از دورکاری

ماریسا مایر، مدیر عامل یاهو، به تازگی سیاست این شرکت را درباره ” کارکردن در خانه ” یا همان ” دورکاری ” تغییر داده است، به طوری که تمام کارکنان باید هر روز گزارش کار خود را به دفتر گزارش شرکت تحویل دهند. این کار موجب اعتراض کارکنانی شده است، که ادعا میکنند، در خانه بیشتر میتوانند کار کنند؛ البته تمام کارکنان با این تصمیم مخالف نیستند.

در این قسمت، برخی مشکلات نیروهای کاری ، که بیش از حد مجازی هستند، آورده شده است :

1-ممکن است فرصت کمتری برای همکاری وجود داشته باشد.

2- ممکن است درک مسیر و روند حرکت شرکت مشکل باشد.

3- ممکن است فرهنگ شرکت شما از دست برود.

4- تولید پایین می تواند تحت رادار پرواز کند.

میتوانید متن کامل این مقاله را از تبلیغ دات کام دریافت نمایید.