دوگانگی ارتباط رتبه بندی و علامت ها

سیستم جدید رتبه بندی امکان تشریح نظرات جدیدی را ارائه می دهد و به نتایج از دیدگاه های مختلفی نگاه می کند. ارتباط یا مزیت رتبه بندی همواره یک تقاضای خاص است و بر مبنای زمان می تواند حالات متفاوتی داشته باشد. پاسخی مناسب برای یک تقاضا می تواند برای تقاضای دیگر نامناسب باشد. همچنین در حالت عکس علامت گذاری ها شامل علامت Spam نیز می توانند برای مشاهدات بدون تقاضایی انجام شوند که عموماً بیشتر مد نظر قرار دارند. برای مثال اگر یک صفحه دارای متن مخفی باشد ، مهم نیست که به چه منظوری این حالت ایجاد شده است.
به طور خلاصه ، افزایش ویژگی های دوگانگی در EWOQ را شاهد هستیم به طوری که : رتبه بندی های شخصی مبتنی بر شایستگی که به تقاضای کاربر وابسته است با علائم واقعی غیروابسته همراه می باشد.
رتبه بندی های مبتنی بر شایستگی عبارتند از :
تقاضای وابسته مخصوصاً حالات مرتبط با تقاضای پوششی در وب.
موارد عملی از نقطه نظر کاربر.

تا حدی شخصی به این معنا که ارزیاب های منطقی می توانند در ارزشگذاری خود نتایج یکسانی نداشته باشند زیرا تقاضا ، خواسته کاربر و سودمندی مرتبط با هر صفحه را به طرق مختلفی تشریح می کنند.

این علائم عبارتند از :
•    تقاضای غیر وابسته.
•    نظرات واقعی تر که معمولاً از خصوصیات هر صفحه و برخی مواقع از کارکرد بین صفحات نتایج و کامپیوتر /مرورگرهای ارزیاب مشخص می شوند (برنامه های مخرب معمولاً به تنظیمات امنیتی فردی وابستگی دارند و مسئله ای که برای یک ارزیاب خطرناک تشخیص داده می شود ، لزوماً برای دیگری نیز اینگونه نخواهد بود).
•    ارزیاب ها می توانند در مورد استفاده از علائم متفاوت باشند زیرا آنها به این علت که دارای مهارت های مختلفی هستند ، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند نه طبق تمایلات آنها.
به عنوان گسترش این دوگانگی ، نیاز تعدیل رویکرد شما در برابر حالت سنجش وجود دارد (علائم یا رتبه بندی مرتبط با حالت مبتنی بر شایستگی) که در طول مرحله برطرف سازی در EWOQ ضروری است.

در ادامه موارد مهمی عنوان شده اند که می بایست مورد توجه قرار گیرند :

•    تفاوت مرورگرها.
با سرعت زیادی شاهد صفحات وبی هستیم که در اینترنت اکسپلورر به طرق مختلفی نمایش داده می شوند و این مرورگر نیز توسط عده ی زیادی از کاربران مورد استفاده قرار دارد و مرورگرهای مهم دیگری نیز وجود دارند (Mozilla , Safari , Opera , …). چنین تفاوت هایی معمولاً باعث ایجاد اختلافاتی بین موارد فرستاده شده به EWOQ می شوند.
تفاوت مرورگرها در رتبه بندی مبتنی بر شایستگی باید با مرحله رفع سازی در EWOQ که تنظیمات مورد استفاده یک کاربر نمونه اینترنت است ، تطابق داشته باشد. این دیدگاه حسی از حالت رتبه بندی مبتنی بر شایستگی پیروی می کند به این صورت که : ما آنها را از نقطه نظر کاربر بررسی می کنیم. بر همین مبنا در زمان انتخاب مرورگر ، نیازمند تعدیل چشم انداز مبتنی بر اینترنت اکسپلورر هستیم.

در حالت عکس برای حالات شناسایی Spam ، اطلاعات توسط جستجوی صفحه نتایج در مرورگر دیگر جمع آوری می شوند اما تنظیمات عملی یکسانی در هر دو حالت وجود دارد که همواره باید رعایت شوند. در صورتی که بتوانید از راه های مختلفی Spam بودن نتایج را اثبات کنید ، این نتیجه محکمتر و غیرقابل تغییرتر خواهد بود.

•    تنظیمات متفاوت.
ارزیاب های مختلفی که از مرورگرها با تنظیمات مختلف قابل توجهی استفاده می کنند ، در حالت غیرفعال بودن Javascript در حالات یکسان ، تجربیات متفاوتی خواهند داشت. اختلافات در مرحله رفع سازی در EWOQ می تواند از تنظیمات مختلف ایجاد شود.
به منظور رتبه بندی مبتنی بر شایستگی ، چنین مغایراتی باید در مرحله رفع سازی در EWOQ با توجه به تنظیمات پیش فرض مرورگرها ، اطلاح شوند. برای مثال با فعالسازی JavaScript توسط یک کاربر نمونه ، نیازهای کاربر باید ارتقاء یابند.
در مقابل شناسایی Spam ، در جائی که معمولاً تصمیمات مبتنی بر مشاهده آدرس لینک بدون JavaScript و مقایسه تجربیات می باشد ، قرار دارد.