اسپم فاکتور های تباهی یک سایت

اکنون به بررسی عواملی که باعث سقوط موقعیت و رتبه سایت در موتور های جستجو می شوند می پردازیم.

1- تکرار بیش از اندازه کلمه های کلیدی در صفحه. به این کار Spam اسپم کردن می گویند. اگر موتور جستجو گمان برد که سایت شما اسپم کرده است با آن برخورد خواهد کرد. یعنی رتبه آن را کاهش خواهد داد.
2- مخفی کردن کلمات ، نوشته های بسیار کوچک و یا همرنگ با زمینه نیز از نظر موتور جستجو تقلب محسوب می شود.
3- بسیاری از روبوتها (موتورهای جستجو) نمیتوانند قابها (فریمها) را باز کنند. ترجیحا از آنها استفاده نکنید. البته راههای برای حل این موضوع وجود دارد که در مباحث پیشرفته بررسی خواهیم کرد و ترفندهای آن را خواهیم گفت.
4- گنجاندن کلمات بی ربط برای جذب بی رویه کاربران. اغلب موتورهای جستجو قادر به درک مقوله و زمینه سایت شما هستند. اما برخی کاربران به گنجاندن کلمات بی ربط همچون واژه های قبیح و پورنو سعی در جذب کاربران دارند. شما این اشتباه را نکنید. خوب است بدانید سایتهای غیر اخلاقی (پورنو) در موتورهای جستجو رتبه یا Rank پایین دارند و اغلب از 5 تجاوز نمیکند.
5- استفاده از صفحات آیینه ای . یعنی صفحات تکراری با آدرس متفاوت و محتوای یکسان.
6- لینکهای خروجی منتهی به اطلاعات بی ارزش . این یعنی اینکه به سایتهای مرتبط لینک بدهید و لینکهای بی ربط یا شکسته و منسوخ را خذف کنید.
7- خودداری از عضویت در مزرعه لینک یا سایتهای متقلب ؛
تعریف : مزرعه لینک به گروهی از سایتها اطلاق میشود که بی آنکه ارتباط مفهومی با هم داشته باشند دست به مبادله گستره لینک می زنند تا محبوبیت خود را افزایش دهند. موتورهای جستجو بویژه گوگل اگر پی ببرند که شما در اینگونه سایتها ( یا در همسایگی آنها ) قرار دارید ، بشدت با آن برخورد میکنند. نتیجه آن هم افت شدید جایگاه شما در جستجو گر هاست.