قوانین بازاریابی اینترنتی که باید شکسته شوند

3 قانون بازاریابی اینترنتی که باید شکسته شوند، تا شما بتوانید لیست بازاریابی پست الکترونیک خود را گسترش دهید

 زمانیکه بحث Email marketing پیش می آید، شما میتوانید به سادگی، موضوع دلخواه خود را تعیین کنید. اما اگر شما لیست گسترده ای از ایمیل مشتریان فعال خود نداشته باشید، که ایمیل هایتان را به آنها بفرستید، واقعا دیگر هیچ چیز مهم نیست.

چطور شما می توانید، لیست ایمیل هایتان را گسترش دهید؟ چه قانون هایی برای این کار وجود دارد؟

شما می توانید ، گزینه ای با عنوان “ثبت ایمیل برای دریافت خبرنامه” را در سایت خود لینک کنید و هنگامیکه کسی یک حساب کاربری ایجاد می کند، یا باعث خرید می شود، آدرس های ایمیل را جمع آوری کنید.

در این مقاله سه قانون بازاریابی اینترنتی، که شما باید آنها را بشکنید و همچنین دلیل انجام این کار توضیح داده شده است.

میتوانید متن کامل این مقاله را از تبلیغ دات کام دریافت نمایید.