موفقیت در کسب و کار

چطور در یک مذاکره کسب و کار موفق شویم ؟

اگر با دنیای کسب و کار سر و کار دارید ˓ شما یک طرف معامله قرار دارید. این موضوع می تواند به سادگی خرید تعدادی کالا یا به پیچیدگی ادغام دو شرکت عمومی باشد. جهت آمادگی برای هرگونه مذاکراتی˓بایستی این سه مورد زیر را انجام دهید:

موقعیت ایده آلتان را بشناسید.

در هر مذاکره ˓ یک فرد در موقعیت قوی تری قرار می گیرد و فرد دیگر در موقعیتی ضعیف تر.

شما در کدام مرحله قرار دارید؟

از اینکه چطور طرف دیگر قرارداد از موقعیت فعلی اش آگاه می شود˓ مطلع شوید.

سبک ایده آلتان را تعیین کنید

 

میتوانید متن کامل این مقاله را از تبلیغ دات کام دریافت نمایید.