روش تبدیل شدن به یک مدیر دوست داشتنی

روش تبدیل شدن به یک مدیر دوست داشتنی

از آنجا که باورها و ارزش ها ریشه در برداشت ما از خود ، اجتماع و دنیایی دارد که در آن زندگی می کنیم همواره این باورها به صورت فیلترهای ادراکی عمل می کنند که فقط پذیرای پدیده هایی اند که به مذاق ما می آیند و با ارزش های ما همسازی دارند . از همین رو گاه باورهای منفی نه تنها دنیای مارا محدود و امکان انتخاب درست را از ما سلب می کند  بلکه ما را از پرداختن به اندیشه های نو ، خلاق و مفید باز می دارد و این احتمال وجود دارد که شخص تا حد افراد بی صلاحیت نزول کند . باورها و ارزش ها اکسابی اند و در بستر فرازو نشیبهای زندگی شکل گرفته ، تغییر یافته و تکامل می یابند و در نهایت زیربنای الگوی رفتاری فردی و اجتماعی را شکل می دهند .
از این رو انسانها برای شناخت یکدیگر باید از ارزشها و باورهای هم مطلع شوند  تا زمینه تفاهم برای انجام کار مشترک فراهم آید . در این راستا برای نیل به این هدف به چندین نکته می پردازیم . که نه تنها به توفیق بیشتر در عرصه فعالیتهای اقتصادی را نصیب مدیران می کند ، بلکه آنها را در حیطه فعالیت خود دوست داشتنی و قابل اعتماد می نماید :

انگیزه دادن به کارکنان :

شیوه هایی را به کارکنان خود پیشنهاد کنید  که در پروسه انجام کار آموزش ببینند و مهارتهای لازم را کسب کنند . علائق و اهداف شغلی آنها را بشناسید و فرصتهای لازم را برای نیل به این هدف فراهم کنید .تمایل و عوامل جذب کننده کارکنان خود را بشناسید و مورد بررسی قرار دهید . به جای پرداختن به این موضوع که چه عواملی ایجاد انگیزه در کارکنان شما می کند مستقیما آنها را مخاطب قرار داده و سوال کنید که ” انتظارات آنها از کاری که انجام می دهند چیست ؟ پیشنهادات آنها برای تکامل کارشان کدامند ؟ ”

” سپس برداشت و تصورات خود را در این مورد تجزیه و تحلیل کنید . به آینده کارمندان خود علاقه نشان دهید و روش هایی را در پروسه کار اعمال کنید که تحرک بیشتر در وضعیت و موقعیت آنها به وجود آورد . روش هایی که شرایط مناسب برای آموزش و کسب مهارت در زمینه های جدید را برای آنها فراهم کند .
کارکنان خود را از موضوعاتی که با آن مواجه هستند مطلع نمایید و شرایطی ایجاد کنید که به اطلاعات مفید برای ارتقاء کیفیت کار خود دسترسی داشته باشند .

حمایت از  اعمال و پیشنهادات درست کارکنان :

به پیشنهادات سازنده و انتقادات صحیح کارکنان خود را در حیطه فعالیت مشترک اهمیت دهید و با تغییرات  مناسب در شرایط کاری اعتمادشان را جلب کنید .
در روابط کاری از به کاربردن کلمات با بار “مطلق” جدا بپرهیزید و با شناخت و احترام به باورها و ارزش های مورد قبول کارکنان خود زمینه شکوفایی خلاقیت های آنها را در حیطه کار فراهم آورید .
به جای واژه “من” از واژه “ما”  در روابط خود با دیگران بهره گیرید، اجازه ندهید شیوه برخورد توام با منیت در کار اثر گذاشته و مانع انجام آن گردد . همواره به عنوان عضوی برابر و همسان در کارها شرکت کنید و در عمل نشان دهید که برای نیل به اهداف مشترک همواره در کنار کارکنان خود حضور فکری و فیزیکی دارید . با خونسردی و ملایمت مدیریت نمایید . در مورد عقاید و باورهای کارکنان خود ، فردی قضاوت نکنید . برای نمونه چنانچه یکی از کارکنان اشتباه می کند یا پیشنهادات نادرستی را ارئه می دهد به جای انتقاد فردی نظر دیگر کارکنان را در حضور  آن کارمند جویا شوید .
به عقاید آن دسته از کارکنان خود که انرژی مثبت دارند و با منفی گرایی برخورد می کنند اهمیت دهید و سایرین را هم تشویق به این عمل ارزشمند کنید .
به ایجاد ارتباط صمیمانه با کارکنان خود در مواقع توضیح اهداف و استراتژی سازمان به جای واژه  “شما” از واژه “ما” استفاده نمایید . بیان کلماتی مانند “شرکت ما” ، “سرنوشت کاری ما ” ، ” موفقیت ما ” ،” مشتریان ما ” در کارکنان شما اعتماد و انگیزه تعلق به سرنوشت سازمان را شکل می دهد ، به گونه ای که آنها نیز خود را در موفقیت و ناملایمات سازمان سهیم می دانند و آنچه را که در توان دارند در جهت رشد و ارتقاء سازمان به کار خواهند گرفت .

همواره شنونده خوبی باشید :

مدیران موفق و لایق هرگز با توسل به شعار و سخنرانی ها ی جذاب اهداف سازمان خود را برای دیگران توضیح نمی دهند . آنها با گوش دادن به حرف ها و پیشنهادات سایرین موضوعات را تجزیه و تحلیل و جمع بندی می نمایند و این فرصت را فراهم می کنند تا کارکنان را در اتخاذ تصمیمات خود سهیم بدانند .

گشاده رویی و خونسردی

گشاده رویی و خونسردی نیز از خصایص برجسته و نیک مدیران کاردان است . در برخورد با مشکلات و کارکنان با رویی گشاده مسائل را حل و فصل کنید .
به نیازهای مادی و فکری کارکنان خود بیندیشید و در صورت امکان تامین نیازهای آنها را مقدم بر نیازهای شخصی خود قرار دهید .

منبع : گرفته شده از هفته نامه اقتصادی آسیا